КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

РЕГИСТАР РЕЧИ

аван
авлија
аљине
амбар
астал
атула
банак
бардак
басамак
баскија
башта/башча
беочуг
бешика
боја
брава
бунар
буре
вајат
варјача
ватраљ
венчаница
веригеПРОСТОР И НАПРАВЕ ЗА КУВАЊЕ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ

7.1.2. ДЕО ОГЊИШТА: вериге

видрица
виљушка
витло
воденица
врата
врг
врећа
вучија
градина
грађа
греда
грудњача
губер
гувно
гуњ
дирек
долап
дом
дрвљаник
дувар
дуга
дужица
душек
ђерем
жежељ
жижа
жижарица
жица
жрвањ
завеса
задно
закрањак
зградица
заклопац
зобница
имање
ирам
јасле
јастук
јорган
каблић
кајмачара
калкан
калпак
кама
канта
капак
капија
карлица
кашика
каца
качара
качица
кесер
кило
клозет
клупа
кључ
кључаницаУЛАЗИ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ
3.1.2. ДЕЛОВИ ВРАТА ИЛИ КАПИЈЕ: беочуг, брава, кључ, кључаница, реза, шарка

ковица
колац
коза
кокошарник
колевка
колиба/колеба
комак
корито
корпа
котао

котарица
котлачица
котлић
кочак
кочић
кошара
креденац
кревет
креч
крило
кров
крпара
купа/купа
кутлача
кутлић
кућаПРОСТОР И НАПРАВЕ ЗА КУВАЊЕ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ
7.1. ОПШТИ НАЗИВ ЗА ПРОСТОР ГДЕ СЕ КУВА: огњиште, кућа, банак

кућерак
лампа
лампек
лебара
левак
леген
лесa
летва
лојаница
лонац
лончара
лопар
лула
лупатка
магазаОКУЋНИЦА И ЊЕНИ ДЕЛОВИ
2.2. ОСТАВЕ И СПРЕМИШТА: амбар, качара, магаза, сенара/сењак, чардак

маија
малтер
маљ
машице
мердевине
млин
млекар/мљекар
муљач
натега
наћуве
ногара
нож
обор
обраница
обруч
огњиштеПРОСТОР И НАПРАВЕ ЗА КУВАЊЕ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ
7.1. ОПШТИ НАЗИВ ЗА ПРОСТОР ГДЕ СЕ КУВА: огњиште, кућа, банак

ограда
оделење
оклагија
окно
орман
осмак
оџак
оџаклија
пајанта
патос
пегла
пекара
пекуља
пенџер
перда/пердика
петролејка
пешкир
плафон
плац
плек
плот
пљоска
под
подножје
подрум
појас
поклопац
поњава
потук
праг
празник
пракљача
прелаз
премета/примета
пречага
прозор
протак
прошће/проштац
пртаља
пушница
ралић
ранија
резаУЛАЗИ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ
3.1.2. ДЕЛОВИ ВРАТА ИЛИ КАПИЈЕ: беочуг, брава, кључ, кључаница, реза, шарка

ренде

рингла
рог
сандук
сатара
сатлик
сач
саџадан
секира
сикирица
сенара/сењак
синија
ситоРАЗНЕ СПРАВЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО

14.9. ЗА ПРОСЕЈАВАЊЕ: протак, сито

сламарица/сламњача
сланик
сланица
слеме/шљеме
слемењача
соба
сокак
стаја
стан
степеница
стожер
столица
стреја/стрија
табарка
табла
таван
тавањача
талпа
тањир
тараба
тараса
тегла
текме
тепсија/тевсија
тигањ
тор
торба
точак
троношка
трпеза
тучак
ћаса
ћебе
ћерамида
ћерпич
ћилим
ћириш
ћошак
ћуп
ћупић
ћуприја
узглавље
упрта
фангла/вангла
фарба
фењер/вењер
фијока
фитиљ
флаша/влаша
фодомент/водомент
фуруна/вуруна
цегер
цедило
цепало
цреп/цријеп
цокло
чабар
чанак
чардак
чаршав
чатма
чатмара
чашица
чело
чивилук
чинија
чирак
чорболук
чунак
чутура
чучавац
шакатор
шарка
шафољ
шерпа
шивоњер
шишет
шпорет
штала

Доц. др Драгана Радовановић
Доц. др Гордана Штрбац