КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

УЛАЗИ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ

3.1. ОПШТИ НАЗИВ ЗА УЛАЗ У КУЋУ: врата;
3.1.1. ВРСТА УЛАЗА ИЗВАН КУЋЕ: капија;
3.1.2. ДЕЛОВИ ВРАТА ИЛИ КАПИЈЕ: беочуг, брава, кључ, кључаница, реза, шарка.