КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

СВЕТИЉКЕ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ

13.1. ВРСТЕ СВЕТИЉКИ: жижа, жижарица, лампа, карбитна лампа, лампа на гас лојаница, петролејка, фењер/вењер;
13.2. ДЕЛОВИ СВЕТИЉКИ: фитиљ;
13.3. ПОСТОЉЕ ЗА СВЕЋУ: чирак.