КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

Ресурси животне средине

Квалитет ваздуха није знатније угрожен, са изузетком градског подручја у зимским месецима. Земљишта није загађено у већем обиму, већ само на појединим локалитетима.

Површинске воде имају I и II класу квалитета пошто нема озбиљних извора загађења који погоршавају квалитет воде. После интезивних падавина загађење се повећава, али по престанку оно се враћа на дозвољени ниво.