КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

РАЗНЕ СПРАВЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО

14.1. ЗА ТУЦАЊЕ: аван, тучак;
14.2. ЗА МЕШАЊЕ: варјача;
14.3. ЗА МУЋЕЊЕ: жица;
14.4. ЗА РАЗВЛАЧЕЊЕ ТЕСТА: оклагија;
14.5. ЗА МЛЕВЕЊЕ: воденица, жрвањ, млин;
14.6. ЗА СИПАЊЕ ТЕЧНОСТИ: левак;
14.7. ЗА УБАЦИВАЊЕ ХЛЕБА У ПЕЋ: лопар;
14.8. ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ РАКИЈЕ ИЗ БУРЕТА: натега;
14.9. ЗА ПРОСЕЈАВАЊЕ: протак, сито;
14.10. ЗА РЕНДАЊЕ: ренде;
14.11. ЗА РАЗГРТАЊЕ ЖАРА: ватраљ, машице;
14.12. ЗА СЕЧЕЊЕ: брадва, кама, кладара, сатара, тестера;
14.13. ЗА ЦЕПАЊЕ ДРВА: секира, сикирица, коза;
14.14. ЗА ТЕСАЊЕ: кесер, макља;
14.15. ЗА ПЕЊАЊЕ: мердевине;
14.16. ЗА ОДЛАГАЊЕ ГАРДЕРОБЕ: ралић, чивилук;
14.17. ЗА УДАРАЊЕ: маљ;