КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

ПРОЈЕКТНИ ТИМ

Доц. др Драгана Радовановић, научни сарадник (Институт за српски језик САНУ), руководилац пројекта

Др Милан Радовановић (Географски институт „Јован Цвијић” САНУ), члан пројектног тима

Доц. др Гордана Штрбац (Филозофски факултет у Новом Саду), члан пројектног тима

Доц. др Снежана Штрбац (Факултет заштите животне средине у Сремској Каменици), члан пројектног тима

Проф. др Весна Марјановић (Етнографски музеј у Београду), члан пројектног тима