КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

НАПРАВЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША И ПЕГЛАЊЕ

11.1. ПОСУДА ЗА ПРАЊЕ ВЕША: корито;
11.2. ПРЕДМЕТ ЗА УДАРАЊЕ ВЕША ПРИ ПРАЊУ: лупатка, пракљача;
11.3 НАПРАВА ЗА ПЕГЛАЊЕ: пегла