КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

ПОСУДЕ И ПРЕДМЕТИ СА РАЗЛИЧИТИМ НАМЕНАМА У ИСХРАНИ

8.1. ПОСУДЕ ЗА КУВАЊЕ И ПЕЧЕЊЕ: котао, котлачица, кутлић, лонац, плек, сач, тевсија/тепсија, тигањ, шерпа;
8.1.1. ДЕЛОВИ ПОСУДА ЗА КУВАЊЕ: заклопац, пекуља, поклопац;
8.2. ПОСУДЕ ЗА ВОДУ: видрица, врг, канта, ковица, обраница;
8.2.1. ДЕО ПОСУДЕ ЗА ВОДУ: обруч;
8.3. ПОСУДЕ ЗА МЛЕКО: каблић, карлица, котлић,
8.3.1. ПОСУДЕ ЗА МЛЕЧНЕ ПРОИЗВОДЕ: каца, качица, чабар, чабрић, кајмачара;
8.3.1.1. ДЕО ЧАБРА: задно, дужица;
8.3.2. ПРЕДМЕТИ ЗА СПРАВЉАЊЕ МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА: грудњача, цедило.
8.4. ПОСУДЕ ЗА ДРЖАЊЕ АЛКОХОЛНИХ И ДРУГИХ ПИЋА: влаша/флаша, бардак, пљоска, сатлик, чутура;
8.4.1. ПОСУДА ИЗ КОЈЕ СЕ ПИЈЕ: чаша
8.5. ПОСУДЕ ЗА ЧУВАЊЕ НАМИРНИЦА: тегла, ћуп, ћупић;
8.6. ПОСУДЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА: буре, вучија, казан, каца, лампек, табарка, чучавац;
8.6.1. ДЕО ПОСУДЕ: дуга, лула;
8.6.2. СПРАВЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА: муљач;
8.7. ПОСУДЕ ЗА ТЕСТО: корито, наћуве, текме, фангла/вангла;
8.8. ПОСУДЕ ЗА МЕРЕЊЕ: кило, осмак.