КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

ПОСТЕЉИНА

6.1. ОПШТИ НАЗИВ ЗА ПОСТЕЉИНУ: постељина, аљине;
6.1.2. ДОЊИ ДЕО КОЈИ СЕ ПРОСТИРЕ НА КРЕВЕТ: душек, крпара, сламарица/сламњача, платно, чаршав, поњава;
6.1.3. ДЕО ИСПОД ГЛАВЕ: јастук;
6.1.4. ПРЕКРИВАЧИ: гуњ, ирам, јорган, саџадан, ћебе, ћилим.