КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

ОТВОРИ ЗА СВЕТЛОСТ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ

4.1. ОПШТИ НАЗИВ ЗА ОТВОР ЗА СВЕТЛОСТ НА КУЋИ: прозор, пенџер, окно;
4.1.2. ДЕЛОВИ ПРОЗОРА: капак, крило, окно, пречага;
4.1.3. ЗАСТОР НА ПРОЗОРУ ОД ПЛАТНА: завеса.