КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

ОКУЋНИЦА И ЊЕНИ ДЕЛОВИ

2.1. ОПШТИ НАЗИВ ЗА ПРОСТОР НА КОМЕ СЕ ЖИВИ: имање;
2.1.1. ЗЕМЉИШТЕ НАМЕЊЕНО ГРАДЊИ КУЋЕ: плац;
2.1.2. ПРОСТОР ОКО КУЋЕ: авлија;
2.1.2. ПРОСТОР НАМЕЊЕН УЗГАЈАЊУ БИЉАКА: башта/башча, градина;
2.1.3. ПРОСТОР ЗА ЂУБРЕ: гувно;
2.1.4. ПРОСТОР ЗА ДРВА: дрвљаник, цепало;
2.2. ОСТАВЕ И СПРЕМИШТА: амбар, качара, магаза, сенара/сењак, чардак;
2.2.1. ДЕЛОВИ У ОСТАВАМА И СПРЕМИШТИМА: око, појас;
2.3. ОБЈЕКТИ СА РАЗЛИЧИТИМ НАМЕНАМА: вајат, зградица, кућерак, млекар/мљекар, пекара, пушница, клозет;
2.3.1. ДЕЛОВИ ОБЈЕКАТА С РАЗЛИЧИТИМ НАМЕНАМА: лесa, примета/премета, жежељ;
2.4. ОПШТИ НАЗИВ ЗА ОНО ШТО ОГРАЂУЈЕ ПРОСТОР: ограда;
2.4.1. ПРЕМА МАТЕРИЈАЛУ: перда/пердика, прошће/проштац, тараба, плот;
2.4.2. ДЕЛОВИ ОГРАДЕ: баскија, колац, кочић, прелаз, ћуприја, стожер.
2.5. ОПШТИ НАЗИВ ЗА МЕСТО ОДАКЛЕ СЕ ДОБИЈА ВОДА: бунар;
2.5.1. ДЕЛОВИ БУНАРА: витло, ђерем, точак.
2.6. ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊА: кокошарник, кочак, кошара, стаја, стан, тор, штала;
2.6.1. ПОСУДЕ У ОБЈЕКТИМА ИЗ КОЈИХ СЕ ЖИВОТИЊЕ ХРАНЕ: јасле, корито, ранија, сланица;
2.6.2. ДЕО ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊА: обор.