КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

ПРЕДМЕТИ ЗА ОБЕДОВАЊЕ И СЕРВИРАЊЕ

9.1. СУДОВИ ИЗ КОЈИХ СЕ ЈЕДЕ: празник, тањир, ћаса, чанак, чинија, чорболук;
9.2. ПРЕДМЕТИ КОЈИМА СЕ ЈЕДЕ, ВАДИ И СЕЧЕ ХРАНА: виљушка, кашика, нож, кутлача;
9.3. ПРЕДМЕТ ЗА ДРЖАЊЕ СОЛИ: сланик.