КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

ПРОСТОР И НАПРАВЕ ЗА КУВАЊЕ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ

7.1. ОПШТИ НАЗИВ ЗА ПРОСТОР ГДЕ СЕ КУВА: огњиште, кућа, банак;
7.1.2. ДЕО ОГЊИШТА: вериге;
7.2. НАПРАВА ЗА КУВАЊЕ: шпорет, вуруна/фуруна;
7.2.1. ДЕЛОВИ ШПОРЕТА ИЛИ ФУРУНЕ: рингла, табла, чунак.