КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

КУЋА И ЊЕНИ ДЕЛОВИ

1.1. ОПШТИ НАЗИВ ЗА КУЋУ: кућа, дом;
1.1.1. ПРЕМА ИЗГЛЕДУ И НАЧИНУ ГРАДЊЕ: кућа на глагољ, кућа учетврт, кућа надуж, кућа на две воде, кућа на четири воде;
1.1.2. ПРЕМА МАТЕРИЈАЛУ: чатмара;
1.1.2. ПРЕМА НАМЕНИ: колиба/колеба;
1.2. ПРЕДЊИ ДЕО КУЋЕ: чело;
1.3. ОПШТИ НАЗИВ ЗА ПРОСТОРИЈУ У КУЋИ: оделење;
1.3.1. ПРЕМА НАМЕНИ: кухиња, соба, оџаклија, подрум, таван;
1.4. ПРОСТОР УЗ КУЋУ: басамак, степенице, тараса, комак;
1.5. ОПШТИ НАЗИВ ЗА ДЕО КОЈИ ПОКРИВА КУЋУ: кров;
1.5.1. ПРЕМА ИЗГЛЕДУ И НАЧИНУ ГРАДЊЕ: кров на две воде, кров на четири воде;
1.5.2. КРАЈ КРОВА: стреја/стрија;
1.5.3. ВРСТА ОПЕКЕ: цреп, ћерамида;
1.6. ОПШТИ НАЗИВ ЗА КРОВНУ КОНСТРУКЦИЈУ: грађа;
1.6.1. ДЕЛОВИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ: венчаница, греда, летва, маија, пајанта, тавањача, рог, слемењача, слеме/шљеме, талпа, шишет, ћириш;
1.7. БОЧНИ ДЕО КУЋЕ: зид;
1.7.1. ПРЕМА ОБЛИКУ: цокло;
1.7.2. ПРЕМА МАТЕРИЈАЛУ: чатма;
1.7.3. ПРЕМА ПОЛОЖАЈУ: калкан;
1.8. ГОРЊИ ДЕО УНУТРАШЊЕ ПРОСТОРИЈЕ: плафон, шакатор;
1.9. ДОЊИ ДЕО УНУТРАШЊЕ ПРОСТОРИЈЕ: патос, под;
1.9.1. ПРЕМА САСТАВУ: под земљани;
1.9.2. ПРЕМА ПОЛОЖАЈУ: праг
1.10. БОЧНИ ДЕО УНУТРАШЊЕ ПРОСТОРИЈЕ: дувар, зид;
1.11. МЕСТО СПАЈАЊА ДВАЈУ ЗИДА: ћошак;
1.12. ДОЊИ ДЕО КУЋЕ: водомент/фодомент;
1.13. ОДВОД ЗА ДИМ: оџак;
1.14. ОДВОД ЗА ВОДУ: купа;
1.15. СТУБ: дирек
1.16. МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРАДЊУ КУЋЕ: боја, фарба, креч, малтер, ћерпич;
1.17. СРЕДСТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ КУЋЕ: потук, маљ.