КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

ПРИБОР ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ

12.1. ПОСУДА ЗА ПРАЊЕ: леген, шафољ;
12.1. ПРЕДМЕТ ЗА БРИСАЊЕ: пешкир.