КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

Географски положај

Ваљевска Подгорина је област смештена у западној Србији и обухвата горњи ток реке Колубаре, Јадра, Тамнаве и њихових притока. Представља морфолошку целину подручја града Ваљева и простире се на 490 км2 или 54,1% укупнe тeритoриje града.