КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

Демографски развој

На подручју града Ваљева живи око 90300 становника (према резултатима пописа из 2011. године). У последњем међупописном периоду број становника се смањио за око 6500. Раст броја становника бележе само градско насеље Ваљево и приградска насеља, док је у сеоским насељима евидентно опадање. Највеће опадање броја становника забележено је у селима заједнице насеља Тубравић и Бобова и Ваљевска Каменица и Доња Лесковица. Oвaкви тoкoви условили су пoрeмeћaje у стaрoснoj и пoлнoj структури стaнoвништвa у сeoским нaсeљимa. Овај тренд доводи до појаве великог броја, тзв. „старачких” домаћинстава и одумирања појединих села. У селима је евидентан пораст самачких и двочланих домаћинстава.

Насељено место Број становника Удео у укупном броју становника у граду (%) Површина (km2)
Балиновић  140 0,16 4,18
Беомужевић  459 0,51 11,11
Бобова  309 0,34 11,14
Богатић  113 0,13 4,90
Брезовице  406 0,45 32,03
Врагочаница  325 0,36 15,71
Вујиновача  195 0,22 23,01
Горња Буковица  890 0,99 29,03
Горње Лесковице  391 0,43 21,92
Јовања  279 0,31 8,17
Каменица  868 0,96 22,49
Кунице  68 0,08 2,48
Лелић  483 0,53 15,50
Мајиновић  126 0,14 4,57
Мијачи  163 0,18 5,09
Миличиница  762 0,84 38,94
Оглађеновац  488 0,54 24,55
Осладић  444 0,49 20,40
Пакље  114 0,13 3,96
Причевић  405 0,45 13,86
Рађево Село  990 1,10 9,86
Ребељ  100 0,11 17,91
Ровни  135 0,15 4,65
Сандаљ  123 0,14 3,89
Седлари  1360 1,51 6,83
Ситарице  140 0,16 4,34
Совач  105 0,12 5,86
Станина Река  341 0,38 14,86
Стапар 180 0,20 5,74
Стрмна Гора  130 0,14 5,20
Стубо  236 0,26 10,92
Сушица  258 0,29 9,05
Суводање  424 0,47 35,84
Таор  303 0,34 27,47
Тубравић  319 0,35 10,95
Тупанци  121 0,13 4,69
Златарић  402 0,45 9,25