КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

Пројекат Култура становања у Ваљевској Подгорини као нематеријално културно наслеђе обухвата комплексно презентовање обичајног, односно традиционалног што се повезује са кућом и покућством, а укључује етнографски, географски, етнолингвистички и демографски аспект. Вишезначност речи кућа и мноштво назива за куће односно „смештајне објекте“ различитог типа градње, намене, облика односно изгледа, материјала и слично, као и назива за предмете и алате отвара нам важну област народне културе, која је доспела до нас као словенско цивилизацијско наслеђе, мање-више мењано аутохтоним развојем или преобликовано новим поднебљем у сусрету са другим културама, затеченим у новој постојбини и онима које су се наметнуле каснијим суседством или пак технолошком и цивилизацијском супремацијом. То сабрано памћење, уграђено у целину материјалне и духовне културе као њен интегрални део, уређено да се може једноставно наћи и сучелити с другим културама, потребно је сачувати од нестанка.

Циљ пројекта је да се услед убрзане урбанизације, техничко-технолошког развоја сачува од заборава један традиционални тип културе везан за кућу и покућство као сведочанство културног обрасца подручја особене културно-историјске и језичке прошлости. Куће и други стамбени објекти се унифицирају у архитектонском и сваком другом виду, а по правилу драстично одступају од традиционаног типа градње и наравно различитих врста намене. Становници који живе на прилично неприступачном терену Подгорине ипак још увек негују тип културе који има доста елемената старине. До објеката који су ближи традиционалном типу културе и до свега онога што је осмишљавало начин живљења у њима тешко је доћи. Показује се да је понешто сачувано или у памћењу или у речима које памте.

Пројекат је у целости финансирало Министарство културе и информисања Републике Србије.

Доц. др Драгана Радовановић
научни сарадник